ترمه سالاری :: شکوهی از هنر سه نسل

تماس ها

::دفتر مرکزی

مسئول فروش : آقای علیرضا رادفر

شماره تمـــاس : 36260637 - 035

شماره همـــراه : 09101516250

کــد پستـــــــی : 8914613397

آدرس : یزد، میدان امیرچقماق

پست الکترونیک : info@termehsalari.com

single image

::فروشگاه شماره 2

مسئول فروش : منصور فراقی

شماره تمـــاس : 36223880 - 035

شماره همـــراه : 09131516219

کـــد پستــــــی : 8914613175

آدرس : یزد، جنب شیرینی سازی حاج خلیفه رهبر، سرای ترمه

پست الکترونیک : info@termehsalari.com

single image